LAMP VS MEAN

Sharing is caring!

LAMP VS MEAN

ทราบหรือไม่ว่าทั้ง 2 คำนี้คืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร

LAMP เป็นตัวอักษรย่อของเครื่องมือพัฒนาเว็บทั้ง 4 ชนิด ที่เป็น Open Source มารวมกัน โดยมีมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลซึ่งปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่ โดยมีที่มาจากอะไรบ้างละ มาดูกัน

L ย่อมาจาก Linux เป็นระบบปฏิบัติการสายพันธุ์ยูนิกซ์ที่มีความทนทาน จนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องให้บริการทั่วโลก

A ย่อมาจาก Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รับความนิยมมากที่สุดตัวนึง มีจุดเด่นที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน รองรับภาระงานมากๆ ได้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อรองรับการทำงานอยู่ตลอด และยังได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

M ย่อมาจาก MySQL เป็นฐานข้อมูล ประเภทนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีขนาดเล็ก ความเร็วสูง เหมาะสำหรับนักพัฒนามือใหม่เพราะมี community กว้างขวางมาก มีแหล่งให้ศึกษาอย่างมากมาย และมีโปรแกรมช่วยจัดการฐานข้อมูล เช่น phpMyAdmin, Mysql Admin ให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย

P ย่อมาจาก PHP, Perl และ Python เป็นภาษาสคริปต์ที่เขียนง่าย ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์ของเราใช้ภาษาอะไรในการพัฒนา เหมาะกับเว็บไซต์ที่ต้องการความยืดหยุ่น รวดเร็วในการพัฒนาเพราะเมื่อปรับแก้ไขโค๊ดเสร็จสามารถ refresh page ได้เลย

และ MEAN ละ มันคืออะไร

MEAN หรือ MEAN Stack ยุคนี้สมัยนี้นักพัฒนาสาย Front end คงต้องเคยได้ยิน MEAN เป็นแน่แท้ กล่าวคือ MEAN นี่ก็คือการพัฒนา Web Application ที่ใช้ความสามารถของ Javascript ได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นการร่วมกันของเครื่องมือการพัฒนาเว็บ 4 แบบ มารวมเข้าไว้ด้วยกันที่เครื่องมือเหล่านี้มีพื้นฐานเป็น Javascript ทั้งหมด จึงถือได้ว่าการพัฒนาเว็บด้วย MEAN ถือได้กับการพัฒนาเว็บด้วย Javascript แบบเต็มรูปแบบ และ MEAN มีที่มาจากอะไรบ้างละ

M ย่อมาจาก Mongo DB เป็น open-source document database เรียกง่าย NoSQL แตกต่างกับการเก็บข้อมูลแบบดั่งเดิม RDBMS Database ที่จำเป็นจะต้องสนใจใน Column เป็นหลัก แต่ NoSQL จะมองข้อมูล เป็น key และ value คล้ายกับข้อมูลรูปแบบของ JSON (JavaScript Object Notation) ดังนั้น ข้อมูลมีเข้ามาเท่าไหร่ก็จะใช้งานเท่านั้น (แต่ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบของ JSON Data)

E ย่อมาจาก ExpressJS เป็น Web Application Framework ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการสร้าง Web Application บน NodeJS เพราะ ExpressJS จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่อง  Routing  และ Middleware และทำงานในรูปแบบ MVC และมี Document ที่ดีอีกด้วย

A ย่อมาจาก AngularJs คือ client-side MVC/MVVM Framework ที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับเว็บแนว Single Page Applications (SPA) โดยมี Google ยักษ์ใหญ่คอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ออก Version 2 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

N ย่อมาจาก NodeJS คือหัวใจหลักของการพัฒนา Web Application ด้วย MEAN เลยทีเดียวเพราะ Application ที่เราพัฒนาได้สำเร็จจำเป็นต้องมี Web Server ช่วยให้ Application ของเราทำงานได้ฉนัน NodeJS จึงคอยทำหน้าที่เป็น Web Server อีกอย่างที่สำคัญคือ Open Source อีกด้วย
บทความนี้ก็ขอพูดถึงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ

 

Posts created 80

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top