ตัวอย่างโค๊ดเรียก Google Maps API กับ AngularJS 1 เพื่อใส่ Marker Location แบบง่าย ๆ

Sharing is caring!

ช่วงนี้เริ่มศึกษา Google Maps API เพื่อที่จะมาใช้กับ Project ของตัวเองเข้าไปดู Tutorial การเรียกใช้งาน

ก็เลยงานลองลงมือเขียนการดึง Map แบบง่ายแล้วมันใช้งานได้ดี ก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันโค๊ดง่ายๆนี้กับเพื่อน ๆ

มาเริ่มกันเลย

ขั้นแรก จำเป็นต้องมี Account Gmail กันก่อน หลังจากนั้นเข้าไปสร้าง API_KEY ของ Map

เข้าไปที่ credentials console เพื่อเข้าไปสร้าง API_KEY

key-console

กด Create Credentials เลือก API Key

key-console-1

ระบบจะสร้าง KEY มาให้ 1 ชุด

key-console-2

เสร็จสิ้นการสร้าง API_KEY
ต่อไปเขียนโค๊ดกัน

<!DOCTYPE html>
<html ng-app="mapApp">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"/>
    <title>Google Map</title>
    <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.5.8/angular.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&key=YOUR_API_KEY"></script>
    <style media="screen">
      #map {
        width: 100%;
        height: 500px;
      }

    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container" ng-controller="mapController">
      <div class="" id="map"></div>
    </div>

    <script type="text/javascript">
      var app = angular.module('mapApp', []);
      app.controller('mapController', function($scope) {
        console.log('Google Maps API version: ' + google.maps.version);
        // สร้าง Location 2 ชุด
        var locations = [
          {
            title: 'BKK',
            lat: 13.742053062720384,
            lng: 100.5084228515625
          }, {
            title: 'Rayong',
            lat: 12.860004340637044,
            lng: 101.38870239257812
          }
        ]
        // ผูก element กับ MAP zoom ระดับ 6 เลขน้อย จะมองระยะกว้าง เลขมาก จะละเอียด center ให้ focus ที่ Bangkok
        var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
          zoom: 6,
          center: locations[0],
          disableDefaultUI: true
        });
        // Loop วาด Marker บนแผนที่
        angular.forEach(locations, function(location, index) {
          console.log('location ::==' + location.title);
          // สร้าง marker
          var marker = new google.maps.Marker({position: location, map: map, title: location.title});
          // สร้าง popup content ใส่ content เป็น location title
          var infowindow = new google.maps.InfoWindow({content: location.title});
          // สร้าง event ให้ จุด marker
          marker.addListener('click', function(event) {
            console.log(event);
            // เปิด popup เมื่อ click marker
            infowindow.open(map,marker);
          });
        });

        // ใส่ event click ให้ MAP ทั้ง MAP
        map.addListener('click', function(event) {
          console.log('latitude ::==' + event.latLng.lat());
          console.log('longtitude ::==' + event.latLng.lng());
          // alert Latitude and Longitude
          alert('Latitude ::=='+event.latLng.lat()+' \nLongitude ::=='+event.latLng.lng());
        });
      });
    </script>
  </body>
</html>

หลังจาก Run ทดสอบ

map-code-1

map-code-2

map-code-3

เหล่านี้เป็นตัวอย่างง่าย ๆ แต่ก็สามารถเอาไปต่อยอดทำ Project ได้ไม่มาก็น้อย บทความนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ