Barcode Scanners (hardware device) รับค่าบาร์โค๊ดจากเครื่องอ่านบาร์โค๊ดด้วย โค๊ด javascript

Sharing is caring!

ระบบงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่เน้นการมาพัฒนาด้วย platform web รวมถึงลักษณะงานที่เป็นระบบ POS จากแต่ยุคเดิม ๆ ที่เป็นระบบ stanalone ติดตั้งไว้ที่เครื่อง client แต่ละเครื่อง ก็ปรับเปลี่ยนการทำงานบน web ด้วยความสะดวก และง่ายในการเข้าถึง ในยุคที่ internet เข้าถึงทุกคนในปัจจุบัน

อาจจะมองเป็นเรื่องยาก สำหรับนักพัฒนา สำหรับการที่จะให้ web สามารถทำงานร่วมกันได้กับ hardware device ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค๊ด หรืออุปกรณ์อื่น มาทำความเข้าใจหลักการทำงานของการรับค่าจากอุปกรณ์เหล่านี้กันก่อน

เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ก็เหมือนการรับค่าจาก keyboard แบบนึง

เมื่อเครื่องอ่านได้ทำการเริ่มอ่านค่า จนถึงอ่านค่าเสร็จ และได้ค่ามาแบบรวดเร็วมาก และจะได้รับข้อมูลข้อความชุดนึง แต่การทำงานอยู่เบื้องหลังจะมีการตรวจสอบ events ที่กระทำกับ web กล่าวคือ web จะ listener event keyboard และจะได้ค่าของตัวอักษรในแต่ละค่า และรวบรวมเป็นชุดข้อมูลพร้อมแสดง ค่านั้นออกมา เราก็จะใช้หลักการนี้ในการตรวจสอบค่านั้น ๆ โดย วันนี้จะแนะนำ javascript lib ที่ชื่อว่า onscan-js

แนะนำ onsacn-js คืออะไร

เครื่องสแกนบาร์โค้ดและ RFID ส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่อผ่าน USB หรือบลูทูธ หรือติดตั้งไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำงานเหมือนกับแป้นพิมพ์ภายนอก พวกเขาเพียง “พิมพ์” สิ่งที่สแกน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานกับแอปพลิเคชันใดๆ โดยไม่ต้องใช้ไดรเวอร์พิเศษ ตัวเชื่อมต่อ ฯลฯ ในทางกลับกัน ไม่มีวิธีใดที่จะตอบสนองต่อการสแกนโดยเฉพาะ – มันเป็นเพียงอินพุตที่พิมพ์เท่านั้น

onScan.js อนุญาตให้โค้ด Javascript แยกความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ปกติและอินพุตการสแกน โดยจะวัดความเร็วในการพิมพ์ ค้นหาอักขระคำนำหน้าและคำต่อท้ายที่มักถูกส่งโดยเครื่องสแกนพร้อมกับข้อมูล ฯลฯ หากตรวจพบการสแกน onScan.js จะเริ่มการทำงานของเหตุการณ์ DOM แบบกำหนดเองที่เรียกว่าการสแกน

โดยความสามารถที่ช่วยในการจัดการเรื่อง Barcodescanner เป็นเรื่องง่าย

 • callback (onScan) รับค่าหลังจากได้รบค่าจากการอ่าน
 • callback (onScanError) เมื่อพบปัญหาในระหว่างการอ่าน
 • onKeyDetect ตรวจสอบเพื่อทำงานบางอ่านในระหว่าอ่านแต่ละตัวอักษร
 • singleScanQty กำหนดจำนวนครั้งในการอ่าน ถ้าต้องการให้ทำการอ่านครั้งเดียวเท่านั้น
 • reactToPaste สามาถเลือกได้ว่าจะให้ทำงานร่วมกับ ctrl + v (true/false) สามารถกำหนดได้
 • callback (keyCodeMapper ) เมื่อต้องการแทนค่าแต่ละวันอักษร โดยจะตรวจสอบ event.which ของ javascript event (ข่วยผมแก้ปัญหาเรื่องใหญ่ ๆ ของคนเริ่มใช้งาน onscan-js ได้ดีเลย เดี่ยวจะกล่าวในส่วนถัด ๆ ไป)

การติดตั้ง onscan-js

 1. ติดตั้งผ่าน npm install onscan.js หรือ bower install onscan-js หรือโคลน repo GitHub อย่างเป็นทางการ
 2. import onscan.min.js ไว้ในสคริปต์
 3. เพิ่มสคริปต์เริ่มต้นต่อไปนี้ที่ใดก็ได้ โดยที่สคริปต์จะทำงานเมื่อโหลดหน้าเว็บ (เช่น ที่ส่วนท้ายของ JavaScript อื่นๆ ของคุณรวมอยู่ด้วย)
 4. ลองใช้ตัวเลือกต่างๆ ในนี้ onscan-js playground
// Enable scan events for the entire document
onScan.attachTo(document);
// Register event listener
document.addEventListener('scan', function(sScancode, iQuatity) {
  alert(iQuantity + 'x ' + sScancode); 
});

โค๊ดในส่วนที่ผมลองเอาไปใช้งาน

onScan.attachTo(document, {
    // minLength: 12,
    // suffixKeyCodes: [13], // enter-key expected at the end of a scan
    // reactToPaste: true, // Compatibility to built-in scanners in paste-mode (as opposed to keyboard-mode)
    onScan: function (sCode, iQty) {
      // Alternative to document.addEventListener('scan')
      console.log("Scanned: " + iQty + "x " + sCode);
      on['onDetected'](sCode)
    },
    onKeyDetect: function (iKeyCode) {
      // output all potentially relevant key events - great for debugging!
      // console.log("Pressed: " + iKeyCode);
    },
    keyCodeMapper: function(oEvent) {
      // console.log(`oEvent.which ::==${oEvent.which}`)
      // your hyphen-minus code is 45
      if (KEYCODES.hasOwnProperty(oEvent.which)) {
        return KEYCODES[oEvent.which]?.toUpperCase()
      }
      // Fall back to the default decoder in all other cases
      return onScan.decodeKeyEvent(oEvent);
    },
    onScanError: function(oDebug){
      if(on['onError']){
        on['onError'](oDebug)  
      }
    }
  });

ปัญหาที่เจอเมื่อใช้งาน onscan-js

 1. ctrl-v มันจะตรวจสอบ หาก reactToPaste: true (แรก ๆ ผมกำหนดตรงนี้ มันน่าลำคาญมาก ผมก็เลย ไม่กำหนด หรือ reactToPaste: false ก็ได้
 2. onScanError ที่ให้มาถ้าอยากที่จะตรวจสอบ error ในระหว่าง scans มันจะทำงาน error นี้เยอะมาก ซึ่งไม่รู้ว่า onscan-js มองว่าอะไรคือ error
 3. ภาษาของเครื่อง client ภาษไทย/ภาษาอังกฤษ เมื่อตัวเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ จะทำงานได้ปกติ แต่เมื่อเปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นภาษไทย ค่าที่ได้จะเป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง (ขอเอามาพูดในหัวข้อถัดไป)

จะทำงานได้ดีกับภาษเครื่อง English, Thai ทำงานผิดพลาด

จากข้อ 3. ข้างบน จะขออธิบาย เพิ่มเติม การที่บอกว่าทำงานผิดพลาดตอนภาษเครื่องเป็น Thai มันคือเวลา onscan-js ทำงาน ก็เหมือนการกดปุ่มคีย์บอร์ด ตอนที่เครื่องเป็นภาษไทย จะได้ค่าที่ได้ตามปุ่มคีย์บอร์ดของตัวอักษรไทย นั้น ๆ เช่น เลข 0 แทนที่จะได้ 0 ก็ได้ จ (จอจาน) แทน

แรก ๆ วิธีแก้ของผมคือตรวจสอบ regular expression ค่า /^[a-z0-9]+$/i เพื่อตรวจสอบข้อความที่เป็นตัวเลข และตัวอักษร และถ้าไม่ใช่ค่าเหล่านี้จะ ทำการแจ้งให้ user ใช้งานทราบว่าเครื่องของคุณเป็นภาษาไทย ให้ทำการเปลี่ยนภาษอังกฤษก่อน เบื้องต้น

*** แต่ในความเป็นจริง user จะทำงานไม่สะดวก เมื่อต้องเปลี่ยนภาษาของเครื่องเขาเองเมื่อต้องใช้งานกับภาษาไทยเป็นหลัก เรื่องนี้เลยต้องหาวิธีแก้แบบเร่งด่วน

การแก้ปัญหาเรื่อง English/Thai แบบถาวร (คิดว่ามันแก้ได้นะ)

ถ้าย้อนไปนึงความสามารถของ onscan-js อย่างนึงคือ callback (keyCodeMapper) ที่ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขอักษรค่าแต่ละอักษรได้ระหว่าง onscan-js ทำงานอยู่

const KEYCODES = {"48":"0","49":"1","50":"2","51":"3","52":"4","53":"5","54":"6","55":"7","56":"8","57":"9","65":"a","66":"b","67":"c","68":"d","69":"e","70":"f","71":"g","72":"h","73":"i","74":"j","75":"k","76":"l","77":"m","78":"n","79":"o","80":"p","81":"q","82":"r","83":"s","84":"t","85":"u","86":"v","87":"w","88":"x","89":"y","90":"z"}


keyCodeMapper: function(oEvent) {
      // console.log(`oEvent.which ::==${oEvent.which}`)
      // your hyphen-minus code is 45
      if (KEYCODES.hasOwnProperty(oEvent.which)) {
        return KEYCODES[oEvent.which]?.toUpperCase()
      }
      // Fall back to the default decoder in all other cases
      return onScan.decodeKeyEvent(oEvent);
    },

อธิบายการทำงาน ผมจะใส่เงื่อนไขว่าถ้า event.which มีอยู่ใน KEYCODES ผมจะแทนค่านั้นด้วยค่าของ KEYCODES แทน แต่ถ้าไม่มีใน KEYCODES ก็ให้ทำงานแบบเดิม ที่ละตัวอักษร

สรุปท้ายบทความ

onscan-js สำหรับผมตอนนี้ใช้งานได้ดี ยังไม่พบปัญหาอื่น ๆ เพิ่มเติม ยังคงจะใช้งานต่อไป ถ้าไปส่อง github star จะมีประมาณ 200+ ถือว่าไม่เยอะ แต่ก็ไม่ได้แย่ สำหรับมือใหม่แบบผม ถ้าเริ่มศึกษาเรื่องเกียวกับการอ่านบาร์โค๊ด search engine จะแนะนำ QR reader ทีเป็นแบบเปิดกล้องของ device แทน อาจจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการสักเท่าไหร่ (หรือผมค้นหาด้วย keyword ไม่ตรงเองหว่า) สำหรับบทความนี้ ฝากไว้เท่านี้ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *