"บทความบอกได้ถึงความรู้สึก"

Tag

automate

Cypress แนะนำโครงสร้างของ Project EP1

หลังจากที่ได้ อ่านบทความเรื่อง Cypress A… Continue Reading →

Cypress Automate Testing (E2E) 101

Cypress เป็น Test Framework ที่ถูก Design ขึ้นมาในปี 2014 (ถูกสร้างขึ้นหลัง Selenium 10 ปีเอง) โดยตัว Cypress จะถูกรันขึ้นมาอยู่ใน Run Loop Process เดียวกับ Web Application ของเรา ซึ่งเบื้องหลังการทำงานของมันคือ NodeJS Server

© 2020 PoolsawatBlogs — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑