แชร์ประสบการณ์เข้าร่วมงาน Git with Workshop one-day crash course

Sharing is caring!

git_logo

GIT (Version Control)

วันนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Git with Workshop one-day crash course โดย คุณ Tomz จาก Agoda ณ Stream I.T. Consulting Ltd. วันที่ 17 พ.ค. 2558 09.30 – 16.00

หัวข้อ คอร์สเทรนของวันนี้

Git with Workshop one-day crash course
1) Introduction to Git
2) Tools
Client side ( Git bash (command line), SourceTree,TortoiseGit)
Server side ( Gitlab)
Free 3 ways merge Tools
3) Install and Configure Git for Windows

== Local ==
4) Create local and shared Git repos
Add, Remove & Commit Files to repos
5) Working with History
6) Code sharing Model
7) Branching, Tag, Merging, Rebase
8) Handling Conflicts (drama)
9) reset, Chery-pick

= Remote =
– Clone
– Push, Pull, Fetch, Diff
– Branch Remote Repos

โดย คอร์สเทรน จะแบ่งเป็น 2 ช่วง เช้า-บ่าย

คอร์สช่วงเช้า

คุณTomz (วิทยากรที่ให้ความรู้เรื่อง GIT ในครั้งนี้) พูดถึง Introduction to Git (ส่วนนี้ไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับ) ต่อด้วยเรื่อง Tools ที่ใช้ประกอบด้วย

Tools ที่ใช้พัฒนาทางฝั่ง client

 • Git bash (command line) (พื้นฐานจพเป็นของติดตั้ง)
 • SourceTree (เครื่องมือ GUI สำหรับใช้งานการทำงานของ GIT เครื่องมือนี้ง่ายดีครับผมแนะนำ)
 • TortoiseGit (เครื่องมืออีกตัวที่ใช้งาน คู่กับ GIT ได้แต่ไม่ได้พูดถึง เพราะขึ้นกับเวลา เน้นไปทางการใช้งานผ่าน command promt จะทำให้จำได้ดีกว่า)

Tools ที่ใช้ทางฝั่ง Server side

 • Gitlab (ทำหน้าที่คล้ายกับ github ไปลองเล่นใช้งานได้จาก https://github.com/ มีเวอชั่นฟรีใช้งานได้)

แนะนำการติดตั้งและตั้งค่า Git ให้ใช้งานได้ สำหรับ windown และ linux

และเมื่อวิทยากรพร้อม เครื่องมือพร้อม เรามาลุยกันเลย

เริ่มแรกให้สร้าง Directory เก็บก่อนโดยหลัก ๆ คุณ Tomz จะเน้นไปทาง command promt คือพิมพ์คำสั่งโดยไม่ผ่าน GUI

 • สร้าง directory เก็บ => "mkdir hello"
 • เข้าไปใน directory  => "cd hello"
 • สร้าง repository  => "git init"
 • สร้างไฟล์ เพื่อใช้ทดสอบ => "cat > hello.txt"
 • นำไฟล์ทดสอบเข้า repository  => "git add hello.txt" (ขั้นตอนนี้เหมือนการนำไฟล์มาพักรอการ push)
 • นำไฟล์ขึ่น server พร้อมแนบคอมเม้น เพื่อการติดตาม => "git commit -m "create new file for test""

git_process

เราก็จะได้ code ที่ไปเก็บไว้ใน repository ของ git เรียบร้อย นอกคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ยังมีคำสั่ง พิเศษเพื่อช่วยในการใช้งาน GIT ให้ดียิ่งขึ้น

 • "git status" (เพื่อดูสถานะ ปัจจุบันของการทำงาน GIT)
 • "git log" (ดูประวัติการทำงาน) หรือ "git log --oneline --abbrev-commit --all --graph --decorate" ก็ได้
 • ฯลฯ มีอีกเยอะครับคำสั่งผมก็เพิ่งเริ่มใช้งานเอาไปเท่านี้ก่อน อยากรู้เพิ่มเติมตามไปดูที่ http://git-scm.com/doc ได้

คอร์สช่วงบ่าย

การนำ clone repository จาก server มาที่เครื่อง (ในที่นี้จะขอใช้ github ครับเป็นที่เก็บ code ส่วนกลาง)

 • ไปสร้าง repository ก่อน (ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน ท่านที่ยังไม่มี account จึงจะสามารถใช้งานได้)

github_create_repo

 • เมื่อสร้างเสร็จ

github_create_detail

 • คำสั่งจะแยกออกเป็น 2 แบบ

–  แบบที่ต้องสร้าง new repository ใหม่ code เรายังไม่ได้สร้าง (ยังไม่ได้ใช้คำสั่ง git init)

 echo # git-workshop-1 >> README.md
 git init
 git add README.md
 git commit -m "first commit"
 git remote add origin https://github.com/pool13433/git-workshop-1.git
 git push -u origin master

–  แบบที่ repository แล้ว

git remote add origin https://github.com/pool13433/git-workshop-1.git
git push -u origin master

เหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ผมได้จากงานนี้ แต่ยังมีอีกเยอะมาก(ผมจดไม่ทัน ความจำผมก็ไม่ค่อยดี 😥 ) การเข้าคอร์สเทรนครั้งนี้ทำให้รู้ความแตกต่างระหว่างการควบคุมเวอร์ชั่นของโค๊ดแบบ เก่า ๆ ผมเคยใช้แต่ svn แต่พอได้เรียน GIT วันนี้จะเริ่มให้ที่ทำงานมาใช้ GIT บ้างแล้ว

 

Posts created 80

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
shares