เป้าหมายในปี 2019

  • สอบ Cert Java 8 ให้ได้
  • เรียนภาษา English และลองสอบ Cert สัก 1 ครั้ง
  • วิ่งเก็บระยะทางให้ได้ 999 กม. ภายในปี 2019 ให้ได้
  • ไปเที่ยวต่างประเทศ 1 ทริป , พาแม่ขึ้นเครื่องบินสักครั้ง
  • อยากเป็น Speaker ให้ได้ 1 งาน
  • หางานพิเศษให้ได้ 10 งานในปี 2019
  • จัดคอร์สสอน 1-2 คอร์สให้ได้
  • เขียน Blog เพิ่มเป็นเดือนละ 2 Blogs
  • สร้างเว็บไซต์ short-knowlage.com ให้ได้ถ้ามีโอกาส
  • เพิ่ม Programming Skill 2 ภาษา ตั้งใจว่าจะเขียน GO , Python ถ้าทำ 2 ภาษาได้แล้ว เขียน Flutter Mobile App สัก 2  App