สร้าง Spring MVC 4 ร่วมกับ Apache Tiles 3

Sharing is caring!

สำหรับงานพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา Java มี Frameworks ให้เลือกอย่างมากมาย เช่น JSF ,Vaadin ,GWT เป็นต้น และอีก 1 Framework ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ตัวอื่น ๆ เลยก็เป็น Spring MVC

ปัญหาที่ต้องเจอสำหรับงานพัฒนาเว็บคือการเรียกใช้งาน js,css ที่เป็น plugins มากมายก่ายกอง และเว็บไซต์ 1 เว็บก็ไม่ได้มีแค่หน้าเดียวซะเมื่อไหร่ละ เกิดความซ้ำซ้อนในการเรียก import js,css เข้ามาในแต่ละ page ดีหน่อยก็ทำไฟล์ include_js_css.jsp สำหรับทำหน้าที่ import js,css และเมื่อต้องการเรียก plugins js,css ก็ import include_js_css.js เข้ามา ก็พอจะแก้ปัญหานี้ให้ผ่านไปได้แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นมือโปรสักเหล่าไหร่ และก็ทำให้การเขียนโค๊ดดูไม่สะอาดตาเอาซะเลย

เพราะว่า Spring MVC ปัจจุบันเวอชั่น 5 เข้าไปแล้ว ปัญหาเรื่องที่กล่าวมานี้ก็ย่อมได้รับการแก้ไขแล้ว วันนี้ก็เลยอยากจะนำพามาให้รู้จัก Apache Tiles ทำให้การจัดการไฟล์ view ทั้งหลายในเว็บของเราดูเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น เริ่มกันเลย

ก่อนอื่นสร้าง Maven Project ขึ้นมา ทำการเพิ่มใน pom.xml

<properties>
  <tiles.version>3.0.7</tiles.version>
  <spring.version>4.0.1.RELEASE</spring.version>
</properties>
<dependencies>
 <!-- Apache Tiles -->
 <dependency>
  <groupId>org.apache.tiles</groupId>
  <artifactId>tiles-core</artifactId>
  <version>${tiles.version}</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.apache.tiles</groupId>
  <artifactId>tiles-core</artifactId>
  <version>${tiles.version}</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.apache.tiles</groupId>
  <artifactId>tiles-api</artifactId>
  <version>${tiles.version}</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.apache.tiles</groupId>
  <artifactId>tiles-servlet</artifactId>
  <version>${tiles.version}</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.apache.tiles</groupId>
  <artifactId>tiles-jsp</artifactId>
  <version>${tiles.version}</version>
 </dependency>


 <!-- -->
 <dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>jstl</artifactId>
  <version>1.2</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
  <version>3.1.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
  <artifactId>javax.servlet.jsp-api</artifactId>
  <version>2.3.1</version>
 </dependency>

 <!-- Spring dependencies -->
 <dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-core</artifactId>
  <version>${spring.version}</version>
 </dependency>

 <dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-beans</artifactId>
  <version>${spring.version}</version>
 </dependency>

 <dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-context</artifactId>
  <version>${spring.version}</version>
 </dependency>

 <dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-web</artifactId>
  <version>${spring.version}</version>
 </dependency>

 <dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
  <version>${spring.version}</version>
 </dependency>

</dependencies>

เพิ่ม code ใน web.xml

<servlet>
 <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
 <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
 <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>

<servlet-mapping>
 <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
 <url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping>

<context-param>
 <param-name>contextConfigLocation</param-name>
 <param-value>/WEB-INF/dispatcher-servlet.xml</param-value>
</context-param>

<listener>
 <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>

สร้างไฟล์ dispatcher-servlet.xml ใน WEB-INF/

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">

 <context:component-scan base-package="com.poolsawat" />


 <bean id="tilesConfigurer" class="org.springframework.web.servlet.view.tiles3.TilesConfigurer">
  <property name="definitions">
   <list>
    <value>/WEB-INF/tiles/tiles-template.xml</value>
    <value>/WEB-INF/views/tiles-views.xml</value>
   </list>
  </property>
 </bean>

 <bean id="viewResolver" class="org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver">
  <property name="viewClass" value="org.springframework.web.servlet.view.tiles3.TilesView" />
 </bean>

</beans>
สร้างชุดไฟล์ tiles สำหรับทำ template

/WEB-INF/tiles/layouts/defaultLayout.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://tiles.apache.org/tags-tiles" prefix="tiles" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title><tiles:getAsString name="title" /></title>
</head>
<body>
 <table border="1'" style="width:93%;margin: 30px 50px 30px 50px;">
  <tbody>
   <tr>
    <td colspan="2" style="background-color: orange;"><tiles:insertAttribute name="header" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td style="width:20%;background-color: yellow;"><tiles:insertAttribute name="menu" /></td>
    <td style="width:80%;background-color: blue;"><tiles:insertAttribute name="body" /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="2" style="background-color: pink;"><tiles:insertAttribute name="footer" /></td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</body>
</html>

/WEB-INF/tiles/template/defaultFooter.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<div style="width:100%;hight:300px;">
 <h1>Footer</h1>
</div>

/WEB-INF/tiles/template/defaultHeader.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<div style="width:100%;hight:300px;">
 <h1>Header</h1>
</div>

/WEB-INF/tiles/template/defaultMenu.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<c:set var="context" value="${pageContext.request.contextPath}" />
<div style="hight:300px;">
 <ul>
  <li><a href="${context }/hello">Hello</a></li>
  <li><a href="${context }/home">Home</a></li>
  <li><a href="${context }/welcome">Welcome</a></li>
 </ul>
</div>

/WEB-INF/tiles/tiles-template.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE tiles-definitions PUBLIC
    "-//Apache Software Foundation//DTD Tiles Configuration 3.0//EN"
    "http://tiles.apache.org/dtds/tiles-config_3_0.dtd">
<tiles-definitions>
 <definition name="default" template="/WEB-INF/tiles/layouts/defaultLayout.jsp">
  <put-attribute name="header" value="/WEB-INF/tiles/template/defaultHeader.jsp" />
  <put-attribute name="menu" value="/WEB-INF/tiles/template/defaultMenu.jsp" /> 
  <put-attribute name="title" value="" />		
  <put-attribute name="body" value="" />
  <put-attribute name="footer" value="/WEB-INF/tiles/template/defaultFooter.jsp" />		
 </definition>	
</tiles-definitions>

ต่อไปสร้าง view สำหรับเป็นหน้า page ของเว็บเรา

/WEB-INF/views/hello.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<h1>Hello Page</h1>

/WEB-INF/views/home.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<h1>Home Page</h1>

/WEB-INF/views/welcome.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<h1>Welcome Page</h1>

/WEB-INF/views/tiles-views.xml

<?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE tiles-definitions PUBLIC
  "-//Apache Software Foundation//DTD Tiles Configuration 3.0//EN"
  "http://tiles.apache.org/dtds/tiles-config_3_0.dtd">
<tiles-definitions>
 <definition name="hello" extends="default">
  <put-attribute name="title" value="hello" />
  <put-attribute name="body" value="/WEB-INF/views/hello.jsp" />
 </definition>
 
 <definition name="welcome" extends="default">
  <put-attribute name="title" value="welcome" />
  <put-attribute name="body" value="/WEB-INF/views/welcome.jsp" />
 </definition>
 
 <definition name="home" extends="default">
  <put-attribute name="title" value="home" />
  <put-attribute name="body" value="/WEB-INF/views/home.jsp" />
 </definition>
 
</tiles-definitions>

ไฟล์ tiles-template.xml จะเป็นไฟล์สำหรับ config tiles ว่าจะให้ไปเรียก layouts แต่ละส่วน ในตัวอย่างจะมีการแบ่งหน้าเว็บเป็น 4 ส่วน คือ header , menu , body ,footer

ไฟล์ tiles-views.xml จะถูกใช้งานเป็นตัวกำหนด view ของแต่ละ page จะเรียกนำไฟล์อะไรมาใช้บ้างจะถูกกำหนดที่ไฟล์นี้ definition name จะถูกไปเรียกในการ Mapping กับ Controller

ขั้นตอนต่อไปก็ทำในส่วนของการ mapping controller กับ view

package : com/poolsawat/controller/IndexController.java

package com.poolsawat.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class IndexController {

 @RequestMapping("/hello")
 public String hello() {
  return "hello";
 }
 
 @RequestMapping("/welcome")
 public String welcome() {
  return "welcome";
 }
 
 @RequestMapping("/home")
 public String home() {
  return "home";
 }
}

ทดสอบโปรแกรม

โครงสร้างเว็บ

Github Source Code ตัวอย่างนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *