Selenium Test Automation for Web Applications การติดตั้งบน Browser Firefox ล่าสุด

Sharing is caring!

selenium-ide-workflow

Selenium คือเครื่องที่ช่วยเหล่านักพัฒนาซอพแวร์ให้ทำงานได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเหตุผลอะไรที่ทำให้เราต้องพึ่งพา เจ้า Selenium นี้

ในยุคปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตการพัฒนาซอพแวร์จำเป็นต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วและจะเกิดผลกำไรตามมาแกบริษัทนั้น ๆ ฉะนั้นการพัฒนาซอพแวร์จึงจำเป็นจะต้องมีทีมพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

ซอพแวร์ที่ถือว่าได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน คงต้องเป็นซอพแวร์พวกงานเว็บไซต์ การพัฒนางานเว็บไซต์หรือการพัฒนาซอพแวร์อื่นๆ ขึ้นมาต้องพบเจอปัญหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (BUG) และคนที่ทำหน้าที่ค้นหา BUG นี้คือกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่านักทดสอบระบบ (Tester) แต่จะทำอย่างไรละเมื่อต้องทดสอบการทำงานของโปรแกรมแบบเดิมทุกครั้ง ซ้ำๆ จนกว่า BUG นั้นจะหายไป โดยให้เหล่า Tester มาไล่ดูหน้าโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม สมมติว่า เหล่า Tester ต้องทดสอบการทำงานของ ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า และจะต้องมีการเลือกสินค้าที่จะซื้อเข้าสู้ตะกร้าสินค้า ทำกระบวนการมาถึงการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า แต่เกิดปัญหาในขั้นตอนการกรอกข้อมูลส่วนตัว เมื่อพบปัญหาแล้วก็แจ้งปัญหาให้ทางทีมพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เมื่แก้ไขเสร็จก็จะส่งโปรแกรมที่แก้ไขสำเร็จกลับมาให้ Tester ทดสอบอีกครั้ง และ Tester ก็ต้องมาทำขั้นตอนการเลือกสินค้าใส่ตะกร้าใหม่อีกครั้งจะกว่าจะถึงกระบวนการกรอกข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจะตรวจสอบข้อผิดพลาด (BUG) ที่แจ้งกับทีมพัฒนาโปรแกรมให้แก้ไขไป การทำงานกระบวนการเหล่านี้อาจจะมีกรทำซื้อหลายๆครั้ง (เกิดเจอปัญหาที่การทำงานเดิม) จะต้องทำขั้นตอนการทดสอบแบบนี้ซ้ำ ๆ และอะไรที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานซ้ำๆ เหล่านี้แทน Tester และ Selenium นี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างดีเลยที่เดียว

การติดตั้ง selenium ide plugin บน Browser Firefox

1. เปิด Browser Firefox เข้า selenium url :: Selenium

selenium_ide_1

 

2. กดเข้าเมนู download

selenium_ide_22

2.1 เลื่อนลงมาหา หัวข้อ Selenium IDE และกดเลือก Download latest released version เลือก version ล่าสุด 2.9.0

selenium_ide_3

3. Browser จะสอบถามยืนยันการติดตั้ง Plugin Selenium นี้ ให้กด Allow เพื่อยอมรับการติดตั้งนี้

selenium_ide_4

 

4.  ตรวจสอบการติดตั้ง Selenium IDE Plugin กับ Firefox สำเร็จหรือไม่

4.1 เลือกเมนู Tools (เครื่องมือ) จะเห็นเมนูย่อย Selenium IDE แบบนี้แสดงว่าติดตั้งสำเร็จแล้ว

selenium_ide_5

 

4.2 ลองเปิด Selenium IDE ขึ้นมาดู

selenium_ide_6

 

สำหรับตัวอย่างการใช้งานติดตามได้ ครั้งต่อๆ ไปครับ