สั่งงานเปิด-ปิดไฟ ด้วย Board ESP8266 NodeMCU v.3

Sharing is caring!

สั่งงานเปิด-ปิดไฟ ด้วย Board ESP8266 NodeMCU v.3

กระแส IOT มาแรงมาก ได้ยินแบบนี้ก็ต้องเริ่มมองหาอุปกรณ์มาเล่นบ้าง

สำหรับมือใหม่ก็ต้องมองหาชุดอุปกรณ์ง่าย ๆ ราคาถูกมาลองเล่นกันก่อน

ผมเองก็เป็นมือใหม่ในเรื่องนี้ เริ่มต้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนไปเจอ ESP8266 NodeMCU

คิดว่ามัน่าจะดี ข้อดีของบอร์ดนี้คือ มี WIFI ในตัว

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 • NodeMCU (ตามตัวอย่างนี้จะใช้ Version 3)
 • สายไฟ จัมเปอร์ Jumper Wire M-F 20 cm 2 เส้น
 • Breadboard 840 holes
 • หลอด LED
 • สาย USB 2.0
 • Computer ที่ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE เรียบร้อยแล้ว (Download ได้ที่นี่)
  1. ขั้นแรกเปิด arduino IDE ขึ้นมาไปที่เมนู File -> Preferrence
  2. ช่องให้ใส่ “http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json” เข้าไปกด OK
  3. ไปที่เมนู Tools > Board > Boards Manager…
   1. พิมพ์คำว่า 8266 แล้วกด Install รอจนกว่าจะเสร็จ
   2. ติดตั้งเสร็จตรวจสอบ Boards ESP8266 ว่าจะแสดงดังภาพ
    •  
  4. เริ่มการเขียนโปรแกรมควลคุมให้ไฟ เปิด ปิด เบื้องต้น lab นี้ตัว arduino ide จะมีเตรียมไว้ให้แล้วให้เราเลือก File > Example > Basic > Blink
   •  
   • int led = D4;
    void setup() {
     pinMode(led, OUTPUT);   // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
    }
    
    // the loop function runs over and over again forever
    void loop() {
     digitalWrite(led, LOW);  // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
                      // but actually the LED is on; this is because 
                      // it is acive low on the ESP-01)
     delay(1000);           // Wait for a second
     digitalWrite(led, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
     delay(2000);           // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
    }
  5. ต่อสาย USB เชื่อม Computer กับ Board NodeMCU เพื่อทำการ Upload Program ที่ Complie สำเร็จ เข้าไปที่ Board NodeMCU
  6. ผลการทำงาน