ธันวาคม 2016

Docker ฉบับผู้เริ่มต้น (Setup On Window)

Docker คืออะไร

Docker คือ Platform สำหรับการ Developing, Shipping and Running Application ที่สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

Docker Platform มีส่วนประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้

Docker Engine คือ  เป็นเหมือนตัว Runtime สำหรับ Build และ Run Docker Container ช่วยให้คุณสามารถจัดการ Dependencies ต่าง ๆ

Docker Hub คือ แหล่งที่จัดเก็บ Docker Image ต่าง ๆ (มองว่าคล้ายกับ github)

Docker Machine คือ สำหรับการ Deploy Docker ไปที่ Production

Docker Swarm คือ เครื่องมือที่จัดการเครื่องที่ Run Docker หลาย ๆ เครื่องให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียว สามารถ scale ระบบบน Docker Swarm ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการสั่งงาน Docker ทีละเครื่อง

Docker Compose คือ การร่วมเอา Docker Container หลายๆ Container มาสั่งให้ทำงานพร้อมกัน

Kitematic คือ เครื่องมือ GUI ที่รวบรวมคำสั่งของ Docker Command ต่าง ๆ ในรูปแบบ UI ให้สามารถใช้งานได้ง่าย ๆ ยิ่งขึ้น

ปัญหาที่เหล่า Developer พบเจอในการ Development Application

 • เสียเวลาติดตั้ง Application ใหม่ทุกครั้ง
 • Run Application บน Production ไม่ได้แต่ Run บนเครื่อง Dev ได้ (เป็นแบบนี้บ่อยมาก)
 • มี Dev เข้ามาเพิ่มในทีมต้องเสียเวลาในการจัดเตรียม Environment ใหม่ (ซึ่งเตรียมแล้วอาจจะเกิดปัญหา Environment ไม่ตรงกับเครื่องเพื่อนในเรื่องของ Version ต่างๆ)

Install Docker On Window Side

 1. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องที่จะทำการ install
  1. ตรวจสอบ OS Version ของเครื่องที่จะ Install
  2. ตรวจสอบ Virtualization ว่า enabled อยู่หรือไม่ ให้ทำการ enabled Virtualization ก่อน
 2. Install Tools
  1. Install Docker Toolbox  (Click next, next, …)
  2. Install VirtualBox
 3.  ตรวจสอบ Icon Tools บนหน้า Desktop ของเครื่อง Computer คุณ

docker-icon

เริ่มการเข้าใช้งาน Docker

 1. Click Icon Docker Quickstart ขึ้นมา
 2. ตรวจสอบ Docker-machine IP
 3. ตรวจสอบ Version
  docker --version
  
  docker-compose --version
  
  docker-machine --version

ทำความเข้าใจ Docker Containers และ Docker Images

 • Images
  • เมื่อเป็น Image แล้วจะอ่านได้อย่างเดี่ยวแก้ไขอะไรไม่ได้
  • ถูกสร้างขึ้นจากผู้ใช้งาน Docker
  • ถูกจัดเก็บไว้ที่ Docker Hub หรือ Local Registry
 • Containers
  • แยกการทำงานออกจากกัน
  • Containers ต่าง ๆ จำเป็นต้อง Run บน Application ของคุณ
  • 1 Container จำเป็นต้องมี Image 1 อันเป็นอย่างน้อย
Create Hello World Container

#Syntax
docker run [options] [image] [command] [args]

#examples
docker run ubuntu:14.04 echo "Hello World"

#*image is specified with repository:tag

Docker Command อื่น ๆ ที่ใช้งานบ่อย ๆ

#Find Images
docker images

#Find Container is Running
docker ps
# Find Container all
docker ps -a

#Find Logs is Container
docker logs <container id>

#Container with Terminal
# -i flag tells docker to connect to STDIN on the container
# -t flag specifies to get a pseudo-terminal
docker run -i -t ubuntu:latest /bin/bash

#Running in Detached Mode (Run Background Process)
docker run -d <image id>

#More Practical Container
# -P flag to map container ports to host ports
docker run -d -P tomcat:7


#start container
docker start <container id>

#stop container 
docker stop <container id>

#delete conatiner
docker rm <container id>

#delete image
docker rmi <image id>
#or
docker rmi <repo:tag>

#mapped to a host directory
docker run -i -t -v /data/src:/test/src nginx:1.7

#mapping ports
docker run -d -p 8080:80 nginx:1.7

#automaping ports
docker run -d -P nginx:1.7

#creating a Link
docker run -d -P --name website --link database:db nginx

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน OpenStack Thailand Chapter – User and Contributor MeetUp #1

OpenStack Thailand Chapter – User and Contributor MeetUp #1 30 พฤศจิกายน 2016 เวลา 18:00 – 21:00

Agenda :

18:00 – 18:30 น.  ลงทะเบียน
18:30 – 19:00 น.  กล่าวต้อนรับ และ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม OpenStack Thailand Chapter – User and Contributor
19:00 – 19:30 น.  Why you need to attend Openstack Summit and how to attend at very affordable budget? โดย Dr. Abhisak Chulya, CEO and Founder, NIPA.cloud
19:30 – 19:45 น.  พักการบรรยาย
19:45 – 20:30 น. How to be OpenStack Contributor โดย คุณจิรายุส นิ่มแสง, CEO and Founder, Opsta
20:30 – 21:00 น. Open Discussion

OpenStack คืออะไร

OpenStack การรวมกันของ Projects Open Source เพื่อให้เกิดเป็น Project Openstack นี้ขึ้นมา สำหรับใช้เพื่อการสร้าง Private หรือ Public Clounds

openstack-software-diagram

โดย OpenStack Project นี้เองก็จะมี Project ที่เป็น Core Services หลักอยู่ ประกอบด้วยกันอยู่ 6 Services

 • NOVA คือ เป็นตัวแทนของ Service ที่จัดการ Compute
 • NEUTRON คือ Service จัดการระบบ Networking
 • SWIFT คือ Service ที่เอาไว้จัดการ Object Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ cloud storage จัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้งาน แบบ API
 • CINDER คือ  Block Storage
 • KEYSTONE คือ Service ตรวจสอบและอนุมัติการให้บริการสำหรับบริการ OpenStack ทั้งหมดในระบบ
 • GLANCE คือ Service จัดการเกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับ Media ต่าง ๆ

 

openstack-core-service

และ Optional Service โดยให้พิจรณาจาก Maturity ว่ายิ่งเยอะ ยิ่งดูเสถียรเหมาะแก่การจะทำไปใช้งาน

openstack-optional-serviceOpenstack ประกอบด้วย 4 “Open” เข้าด้วยกัน

 • Open Source
 • Open Design
 • Open Development
 • Open Community

OpenStack จะถูกเรียกแต่ละ version release ตามครั้งการจัดรวม Community

 • Barcelona (OCATA) Fall 2016
 • Austin(NEWTON) Spring 2016
 • Tokyo(MIKATA) Fall 2015
 • Vancouver(LIBERTY) Spring 2015
 • Paris(KILO) Fall 2014
 • Atlanta(JUNO) Spring 2014
 • Hong Kong(ICEHOUSE) Fall 2013

ซึ่ง Release Mitaka (2016-04-07) ถูกบันทึกสถิติไว้

 • ผู้เข้าร่วมงาน 40,497 คน
 • บริษัทที่คอยสนับสนุนกว่า 596 บริษัท
 • 179 ประเทศ
 • 35,000 K Line of Code
OpenStack Summit Sponsorship

openstack-sponsorship

Release Series

openstack-release-series

OpenStack Superuser Award Nominees เรียกได้ว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงทั่วโลกที่ได้ทำเทคโนโลยี OpenStack ไปใช้งานแล้ว

 • China Mobile
 • City Network
 • Cloundwatt
 • DataCentered
 • Internap
 • MercadoLibre
 • ฯลฯ

OpenStack Foundation Structure

 • OpenStack Foundation คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  • Board Of Directors
  • Technical Committee (TC) ทำหน้าทีคอยดูภาพรวมทั้งหมดของ OpenStack
  • User Committee จะเป็นตำแหน่งที่ถูกเลือกโดยเหล่า Members ทั้งหลาย
  • Members ผู้ใช้งานทั่วไปที่ join เข้าเป็น member ของ OpenStack
 • OpenStack Project Teams
  • Projects Team Leads (PLTs) หน้าที่เป็นผู้นำสูงสุดของ Project นั้น ๆ ได้รับเงินเดือนจากบริษัทที่เป็น Sponsor
  • Active Project Contributor (APC) ทำหน้าที่ดูหลาย ๆ Project ไปพร้อมๆ กัน
  • Active Technical Contributor (ATC) การที่เรา Contribute Openstack อยู่เรื่อยๆ และจะถูกเลือกให้เป็นตำแหน่งนี้เอง

ติดตาม OpenStack Release State ได้แบบละเอียด ที่ลิ้งนี่

ตบท้ายได้แนะนำเทคนิคการไป Openstack Summit ในครั้งต่อ ๆ ไปแบบประหยัดจะต้องทำอย่างไร

ขอบคุณที่ติดตามครับผม