ตุลาคม 2015

แชร์ประสบการณ์เข้าร่วมงาน AWS Meetup ครั้งที่ 6

posterresize-1

สวัสดีทุกท่านที่ได้ติตตามเรามาตลอด วันนี้จะขอมาเล่าประสบการณ์การได้เข้าร่วมงาน Meetup ของทางกลุ่ม #Bangkok AWS User Groups ทางกลุ่มเขามีการจัดงานแบบนี้มาแล้ว 5 ครั้ง และครั้งที่ 6 นี้ผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมฟัง เนื้อหาของงานเป็นอย่างไรแล้ว เขาได้จัดทำอะไรบ้าง

agendaresize-1

เนื่องจากวันที่จัดงานเป็นวัน พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ไม่ได้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ งั้นก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยแล้ว ปกติวัน จ-ศ ผมก็ทำงานปกติเลิกงาน 17.30 เลยต้องทำเวลากันหน่อยขับมอเตอร์ไซต์ออกจากที่ทำงานไปทางเส้นพหลโยธิน เพื่อมุ่งหน้าไปสู่ SCB Park สถานที่จัดงาน

mapscbresize

สำหรับผม SCB Park นั่งรถผ่านเท่านั้นแต่ยังไม่เคยได้เข้าไป 18.30 ได้เวลาเริ่มงานแต่ผมยังหาตึกสถานที่จัดงานไม่เจอกว่าจะเจอเล่นเอาวุ่นเหมือนกันและแล้วก็ถึงจุดหมายจนได้

พอมาถึงก็ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันก่อน ลงทะเบียนเสร็จก็จะได้รับ สติ๊กเกอร์กลุ่ม AWS

24-Oct-15 10-27-04 PM

1976977_10204900270337652_4674943262214288358_n

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยก็เดินเข้าต่อไปอีกหน่อย จะพบเจอกลุ่มผู้เข้าร่วมงานที่มารอกันเต็มไปหมด และเวลาก็ล่วงมาถึง Agenda ที่ตั้งไว้

12065767_10204900270697661_4565897329544910696_n

มีพี่ท่านหนึ่ง (พี่ VIT) แนะนำว่า AWS ทำอะไรแล้วมีอะไรให้ใช้งานได้บ้าง ทั่วโลกมี Data Center ที่ไหนบ้าง

images

(ตำแหน่งที่ตั้ง Regionและ  Edge Location)

Keynote (Akkasit ผู้ก็ตั้ง Start up Coursesquare) คนต่อไปมาพูดถึงการทำ Video Streaming On AWS ทำได้ง่านและสะดวกมาก

ถัดมาทางทีมงานได้นำบรรยากาศของงาน AWS re:Invent 2015 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 ณ เมือง las vegas ที่ผ่านมา มีภาพภายในงาน แนะนำภาพแต่ละภาพคืออะไร ทำอะไร บอกเลยว่างานใหญ่และสวยมาก

ถัดต่อมาทีม SCB Innovation Developer Team ก็มาแนะนำ บอกเล่าประสบการณ์ของการที่หน่วยงานได้ทำ AWS เข้ามาใช้กับหน่วยงานว่า AWS เข้ามาช่วยอะไร และทำอะไรได้บ้าง

ถัดต่อมาคือช่วงท้ายๆ ของงานมีการจัดแจกของราลวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

สรุป service หลัก ๆ ที่ทีมองค์กร และนักพัฒนานิยมใช้กันใน AWS Clound Service ก็มีด้วยกันหลายตัว

  • Amazon S3 (Simple Storage Service) เป็น strorage ที่ใช่ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลเพียง  $0.03/GB
  • Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) ที่ทำหน้าที่เป็น  Server ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนเครื่องใหญ่มากๆ
  • Amazon RDS (Relational Database Service) คือเครื่องที่จะทำหน้าที่เป็น Database Server ที่ทาง AWS  เตรียมมาให้เลือกได้หลาย Database เช่น  Microsoft SQL, Oracle DB, PostgreSQL หรือ MySQL
  • Amazon VPC (Virtual Private Cloud) คือบริการที่จะช่วยทำให้เราสร้างระบบบน AWS ใน Virtual Network   ที่เรากำหนดให้มีความปลอดภัยดีขึ้น
  • Amazon IAM (Identity and Access Management ) คือระบบที่จะช่วยในการทำ Authentication และทำ Access Control ผู้เข้าถึงระบบ Server ต่างๆ
  • Amazon ELB (Elastic Load Balance) คือตัว  Load Balance ที่จะช่วยกระจาย Traffic ให้กับ  Server  ต่างๆ
  • Autoscaling  คือระบบที่จะช่วยเพิ่มหรือลดจำนวน EC2  ให้เราอัตโนมัติ ตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้
  • Amazon Route 53 คือ ตัวที่จะช่วยเป็น Domain Name System (DNS) ในการที่ route taffic มายังระบบของเรา
  • Amazon CloudFront คือระบบที่ช่วยทำหน้าที่เป็น Content Delivery Network

ก่อนเข้าร่วมงานแทบจะไม่รู้จักหรือมีความรู้สำหรับเรื่องของ AWS เลยว่าคืออะไร แต่เมื่อได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ก็รู้เลยว่า AWS นิไม่ธรรมดาจริงๆ

ข้อมูลอ้างอิงบางส่วน :: ข้อมูลเพิ่มเติม

Unix & Linux Basic Command Line

Type Command name command description syntax example
File/Directory Basics ls ls เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับแสดงรายชื่อไฟล์ ไดเร็คทอรี่ ในรูปแบบต่างๆ (คล้ายการ ทา งานของ dir ใน dos) ย่อมาจากคำว่า list ls [options] [names] # ls
# ls –l
# ls –al /etc/init.d
cp cp เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับสา เนาไฟล์ข้อมูล (เหมือนกับคำสั่ง copy ใน dos) มาจากคำว่า
copy
cp [options] file1 file2
cp [options] files directory
# cp test1.txt test2.conf
# cp test1.txt /usr/local
# cp –rf /etc/ /export/backup
mv mv เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับการย้ายไฟล์ข้อมูลและไดเรคทรอรี รวมถึงการเปลี่ยนชื่อด้วย
มาจากคำว่า move
mv [option] sources target # mv file1 file2
# mv myfile.txt /usr/backup
rm rm เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับลบไฟล์ข้อมูล (เหมือน del ใน dos) มาจากคำว่า remove rm [options] [files|directory] # rm myfile
# rm –rf myfile
ln ln เป็นคำสั่งสร้างไฟล์เชื่อมโยง (คล้ายการสร้าง shortcut ในวินโดวส์) ln [options] existingfile newname # ln –s sourcefile destfile
# ln –s /usr/local/httpd/sbin/httpd.sh /etc/init.d/rc.d/rc3.d/S99httpd
cd cd เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับเปลี่ยน หรือย้ายไดเรคทรอรี (cd มาจากคำว่า change
directory)
cd [directory] # cd /root
# cd ~
pwd pwd เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับแสดงไดเรคทรอรีปัจจุบันที่กา ลังทา งานอยู่ (ในทา นอง
เดียวกับการพิมพ์ cd บน DOS) มาจากคำว่า print work directory
pwd # pwd
mkdir mkdir เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับการสร้างไดเรคทรอรีใหม่ มาจากคำว่า make directory mkdir [options] directories # mkdir install
rmdir rmdir เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับการลบไฟล์หรือไดเรคทรอรี ย่อมาจากคำว่า remove
directory
rmdir [options] directories # rmdir dir1
# rmdir –rf /dir2
tree tree เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายละเอียดโครงสร้างไฟล์และไดเรคทรอรีแบบทรี ตาม
รูปแบบที่ต้องการ
tree [-adfgilnpqrstuxACDFNS] [-H baseHREF] [-T title ] [-L level [-R]]
[-P pattern] [-I pattern] [-o filename] [–version] [–help] [–inodes]
[–device] [–noreport] [–nolinks] [–dirsfirst] [–charset charset]
[<directory list>]
# tree
# tree –d /usr
File Viewing cat cat เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับดูข้อมูลภายในไฟล์ข้อมูล หรือ Standard Input และแสดงผล
ออกมาทาง Standard Output (เหมือนคำสั่ง type ใน Dos) ย่อมาจากคำว่า concatinat
cat [options] [files] # cat data.txt
# cat file1.txt file2.txt > file3.txt
more more เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับช่วยให้สามารถดูข้อมูลที่มีขนาดยาวๆ ได้ง่ายขึ้น โดยการ
แบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงๆ ครั้งละ 1 หน้าจอภาพ
more [options] [files] # more myfile.txt
# more +3 myfile.txt
less less เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับดูข้อมูลในไฟล์ทีละหน้าจอ เหมือนคำสั่ง more แต่พัฒนา
ความสามารถให้สูงขึ้น โดยสามารถย้อนดูข้อมูลที่ผ่านมาได้ และคุณสมบัติอื่นๆ
เพิ่มเติมอีกหลายอย่าง
less [options] [filename] # less file.txt
head head เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับแสดงส่วนหัวของไฟล์ข้อมูล ตามจา นวนบรรทัดที่ต้องการ head [options] [files] # head myfile.txt
# head -15 myfile.txt
tail tail เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับแสดงข้อมูลในส่วนท้ายของไฟล์ข้อมูล ตามจา นวนบรรทัด
ที่ต้องการ
tail [options] [files] # tail myfile.txt
# tail myfile.txt -n 100
nl nl เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับแสดงข้อมูลพร้อมกับหมายเลขบรรทัดในไฟล์ข้อมูล ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในออพชัน
nl [options] [files] # nl myfile.txt
od od เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับแสดงข้อมูลของไฟล์ในรูปแบบของไบรารี od [options] [files] # od myfile.txt
# od –format=c myfile.txt
File Creation and Editing umask umask เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับแสดงหรือกา หนดค่าเริ่มต้นของไฟล์ข้อมูล od [options] [files] # umask
# od –format=c myfile.txt
File Properties stat stat เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับแสดงสถานะ สถิติ หรือคุณลักษณะของไฟล์ข้อมูล stat [options] [files] # stat myfile.txt
# stat index.html
wc wc เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับนับจา นวนคำอักษร จา นวนบรรทัด และจา นวนคำใน
ไฟล์ข้อมูล
wc [options] [files] # wc myfile.txt
# wc -l myfile.txt
file file เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับตรวจสอบและแสดงประเภทของไฟล์ข้อมูล file [options] [files] # file myfile.txt
# file *
touch touch เป็นคำสั่งที่ใช้สร้างไฟล์ว่าง(empty file)และเปลี่ยนค่าเวลาของไฟล์ (โดยปกติ
เวลาของไฟล์ในยูนิกซ์นั้นจะมี 2 รูปแบบคือ เวลาที่เข้าถึงข้อมูลหรือเปิ ดไฟล์ขึ้นมาอ่าน
เท่านั้นโดยยังไม่มีการแก้ไข เรียกว่า access time และเวลาของไฟล์ที่ถูกแก้ไขล่าสุด
เรียกว่า modification time)
touch [options] files # touch newfile
chown chown เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับเปลี่ยนเจ้าของไฟล์ข้อมูลหรือไดเรคทรอรี chown [options] newowner files
chown [options] –reference=filename files
# chown test file.txt
# chown test:users /home/install
chgrp chgrp เป็นคำสั่งที่ใช้สา หรับเปลี่ยนกลุ่มเจ้าของไฟล์ข้อมูลหรือไดเรคทรอรี การ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขจะมีผลกระทบต่อไฟล์ /etc/group
chgrp [options] newgroup files # chgrp newgroup file
chmod chmod เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับเปลี่ยนเจ้าของไฟล์ข้อมูลหรือไดเรคทรอรี chmod [OPTION]… MODE[,MODE]… FILE…
or: chmod [OPTION]… OCTAL-MODE FILE…
or: chmod [OPTION]… –reference=RFILE FILE…
# chmod 755 myfile
# chmod o+w test.txt
chattr chattr เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับเปลี่ยนคุณลักษณะของไฟล์ข้อมูลขั้นสูง chattr [options] mode files # chattr +a myfile
# chmod o+w test.txt
lsattr lsattr เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงคุณลักษณะของไฟล์ข้อมูล lsattr [options] [files] # lsattr
# lsattr myfile
File Location find find เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับค้นหาไฟล์ข้อมูลและไดเรคทรอรี find [pathnames] [conditions] # find / -name “filesearch” –print
# find /home/john -name ‘index*’
which which เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับค้นหาตา แหน่งที่อยู่ของคา สั่งหรือไฟล์ข้อมูลที่ลงทะเบียน
ไว้
which [options] [–] [commands] # which find
whereis whereis เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับค้นหาตา แหน่งที่อยู่ของคา สั่งหรือไฟล์ข้อมูลที่
ลงทะเบียนไว้ ข้อมูลที่ค้นได้จะประกอบด้วย ที่อยู่ของคา สั่ง, ไฟล์ต้นฉบับ, คู่มือ
which [options] filename # which find
locate locate เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับหาที่อยู่หรือฐานข้อมูลที่ต้องการในระบบ locate [options] pattern # locate perl
File Text Manipulation grep grep เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับค้นหาข้อความที่ต้องการในไฟล์ข้อมูล grep [options] pattern [files] # grep “unix” *.htm
# grep root /etc/passwd
cut cut เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับคัดแยกคา ของแต่ละบรรทัดในไฟล์ข้อมูล cut options [files] # cut -d: -f1,5 /etc/passwd
paste paste เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับเชื่อมต่อข้อมูลในไฟล์แบบบรรทัดต่อบรรทัด paste [options] files # paste x y z > file
# ls | paste – – – –
tr tr เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแปลงอักษรหรือข้อความ tr [options] files # tr
sort sort เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับทา การจัดเรียงข้อมูลในไฟล์ตามลา ดับ (ทั้งนี้จะถือว่าข้อมูล
แต่ละบรรทัดเป็น 1 record และจะใช้ field แรกเป็น key)
sort [options] [files] # sort data.txt
# sort –r data.txt
uniq uniq เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับรวมบรรทัดที่เหมือนกันในไฟล์ข้อมูล uniq [options] [file1 [file2]] # uniq list list.new
# uniq -d myduplicate
tee tee เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับสา เนาข้อความออกทางไฟล์และ stdout พร้อมๆ กัน tee [options] files # ls -l | tee savefile
echo echo เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงข้อความออกทาง standard output (จอภาพ) echo [options] [string] # echo Hello world
# echo ‘Today is ’ $(date)
sdiff sdiff เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับเปรียบเทียบไฟล์ 2 ไฟล์แบบบรรทัดต่อบรรทัด พร้อมกับ
เชื่อมไฟล์ให้ด้วย
sdiff -o outfile [options] from to # sdiff myfile.txt myfile2.txt
sed sed เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแก้ไขไฟล์ข้อความได้แบบอัตโนมัติ เช่น การลบบรรทัด
การแทนที่ข้อความ หรือการแทรกบรรทัด เป็นต้น
sed [OPTION]… {script-only-if-no-other-script} [input-file]… # sed = myfile.txt | sed ‘N;s/\n/\. /’
File Comparison gzip, gunzip gzip เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับบีบอัดไฟล์ข้อมูลที่มีส่วนขยาย .gz
gunzip เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับคลายไฟล์ข้อมูลที่มีส่วนขยาย .gz
gzip [options] [files]
gunzip [options] [files]
zcat [options] [files]
# gzip myfile
# gunzip myfile.gz
bzip2, bunzip2 bzip2 เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับบีบอัดข้อมูล ที่มีส่วนขยายเป็น .bz2
bunzip2 เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับคลายการบีบอัดข้อมูลแบบชนิด bzip2
bzip2 [options] filenames
bunzip2 [options] filenames
# bunzip2 filename
# tar -cjf manee.tar.bz2 /home/manee
diff diff เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ไฟล์ diff [options] [diroptions] file1 file2 # diff file1 file2
# diff dir1 dir2
comm comm เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับเปรียบเทียบไฟล์ที่ได้รับการจัดเรียงลา ดับมาแล้ว comm [options] file1 file2 # comm myfile1.txt myfile2.txt
cmp cmp เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับเปรียบเทียบไฟล์แบบไบต์ต่อไบต์ cmp [options] file1 file2 [skip1 [skip2]] # cmp file1.txt file2.txt
md5sum md5sum เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับตรวจสอบความผิดปกติของไฟล์ที่อาจจะถูกแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง (โดยคา นวณหาค่า md5 ของไฟล์)
md5sum [option] [file] # md5sum -c file.md5
Users and Groups useradd useradd เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับสร้างผู้ใช้รายใหม่และปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ useradd [options] [user] # useradd newuser
# useradd –d /home/tom –c “Phd. tom ” tom
userdel userdel เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับลบรายชื่อผู้ใช้พร้อมทั้งคุณสมบัติต่างๆ ออกจากระบบ userdel [option] user # userdel newuser
# userdel –r newuser
groupadd groupadd เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับสร้างชื่อกลุ่มผู้ใช้ใหม่ groupadd [options] group # groupadd newgroup
groupdel groupdel เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับลบรายชื่อกลุ่มออกจากระบบ groupdel group # groupdel newgroup
groupmod groupmod เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มผู้ใช้งาน groupmod [options] group # groupmod –g 500 regroup
grpck grpck เป็นคา สั่งที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องความซ้า ซ้อนของข้อมูลกลุ่ม ในไฟล์
/etc/group, /etc/gshadow เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแสดงข้อความเตือน ถ้ากดปุ่ม yes
grpck จะทา การลบข้อมูลที่ผิดพลาดที่เจอนั้นให้ หรืออาจจะแก้ไขผ่านคา สั่ง groupmod
แทนก็ได้
grpck [option] [files] # grpck /etc/group
newgrp newgrp เป็นคา สั่งที่ใช้เปลี่ยนกลุ่มใหม่ ในขณะใช้งาน newgrp [group] # newgrp newuser
passwd passwd เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับกา หนดรหัสผ่าน รหัสผ่านบนลินุกซ์นั้น เดิมเก็บไว้ใน
ไฟล์ชื่อว่า /etc/passwd แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านความปลอดภัยจึงได้ทา การย้าย
รหัสผ่านดังกล่าวมาไว้ในไฟล์ใหม่ชื่อว่า /etc/shadow แล้วมีการเข้ารหัสไว้
passwd [options] [user] # passwd
# passwd user1
pwck pwck เป็นคา สั่งที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของ syntax และ format ของไฟล์
/etc/passwd
pwck [options] [files] # pwck /etc/passwd
Standard input/Output(Redirection) Pipe(|) | (ไปป์ ) เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับการเชื่อมต่อกันระหว่าง input กับ output โดย output
ของคา สั่งหนึ่ง จะเป็น input ของอีกคา สั่งหนึ่ง จะใช้สัญลักษณ์เป็น | (Vertical Bar)
command1 | command2 # ps –ef | grep sshd
# grep ftp services | less
Disks and Filesystems df df เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงรายงานการใช้เนื้อที่บนฮาร์ดิสก์ ซึ่งประกอบไปด้วย ปริมาณที่ใช้ ปริมาณที่เหลือ และรายการพาร์ติชัน df [options] [name] # df
# df -h
du du เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงเนื้อที่การใช้งาน ของแต่ละไดเรคทรอรีแบบละเอียด du [options] [files] # du myfile.txt
# du -s myfile.txt
mount, umount mount เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หรือพาร์ติชัน เข้าสู่ระบบ
ตัวอย่างเช่ CD-ROM, Diskette, Flash drive, เป็นต้น
mount [options] [[device] directory] # mount -F dos /dev/rdsk/fds0d2.3.5 /floppy
# umount /dev/fd0
fsck fsck เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับตรวจสอบและซ่อมแซมความผิดปรกติของเนื้อที่ดิสก์ fsck [options] [filesystem] # fsck
# fsck -t ext2 /dev/fd0
Backups and Remote Storage mt mt เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับควบคุมเทปสา หรับการสา รอง(backup) หรือกู้คืนข้อมูล
(restore)
mt [option] operation [count] [arguments] # mt -f /dev/st0 status
dump dump เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับการสา รองจากฮาร์ดิกส์(backup) dump [options] files # dump -0f databackup /home/user1/data
# dump -1f databackup /home/user1/data
restore restore เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับกู้คืนข้อมูล(restore)ที่สา รองไว้ด้วยคา สั่ง dump กลับคืน
มา
restore [options] files # restore -if databackup
tar tar เป็นคา สั่งที่ใช้เพื่อการสา รองข้อมูล (backup) และการกู้คืน (restore) การ tar จะ
เก็บทั้งโครงสร้างไดเรคทรอรี และสิทธ์ิต่างๆ ของไฟล์ (permission) ด้วย (เหมาะ
สา หรับการเคลื่อนย้าย หรือแจกจ่ายโปรแกรมบนระบบ UNIX) ย่อมาจากคา ว่า tape
archive
tar [options] [tarfile] [other-files] # tar -cvf home.tar /home/
# tar -cvf home.tar.gz /home/
# tar -xvf myfile.tar
# tar -xvf myfile.tar.gz
rsync rsync เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับสา รองข้อมูลระหว่างโฮสต์ rsync [options] sources dest # rsync -v -e ssh /backup/backup01 [email protected]:~
Printing lpr, lpq, lprm lpr เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องให้บริการพิมพ์(print server) lpr [options] [filename] # lpr myfile.txt
Processes management ps ps เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงโพรเซส (Process) หรือโปรแกรมที่กา ลังประมวลผลอยู่
ในระบบ
ps [options] # ps
# ps -ef
w w เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงรายชื่อยูสเซอร์ที่กา ลังใช้งานโปรเซส w [options] [user] # w
uptime uptime เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงปริมาณภาระการทา งานของระบบ uptime [option] # uptime
top top เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเซสแบบต่อเนื่อง top [options] # top
free free เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงสถานะของหน่วยความจา หลัก เนื้อที่ว่างของ
หน่วยความจา ทางกายภาพ, swap, หน่วยความจา ที่ใช้งานร่วมกัน และบัฟเฟอร์
free [options] # free
# free -k
kill kill เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับยกเลิกการทา งานของโพรเซส หรือโปรแกรม ที่กา ลังทา งาน kill [options] [pids | commands] # kill 1234
# kill –SIGHUP
# kill -9 1234
nice nice เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับตั้งค่า(nice) และปรับ(renice) ระดับความสา คัญให้โพรเซส nice [option] [command [arguments] ], renice [priority] [options] [target] # nice -8 top
# nice –10 top
# renice 19 2243
Scheduling Jobs sleep sleep เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับพักการทา งานของโพรเซสชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ 1 วินาทีไป
จนถึงหลายๆ วัน
sleep amount[units] sleep option # sleep 10
watch watch เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับสั่งให้โปรแกรมทา งานซ้า ๆ ในระยะเวลาที่กา หนด(ค่า
default คือ 2 วินาที)
watch [options] command [cmd_options] # watch free -m
at at เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับสั่งให้โปรแกรม, คา สั่ง หรือเชลล์สคริปต์ทา งานซ้า ๆ ตาม
ระยะเวลาที่กา หนด
at [options] time [date] # at -f myjob.sh 10:25
crontab crontab เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับกา หนดเวลาในการสั่งประมวลผลคา สั่ง, เชลล์สคริปต์ ,
หรือโปรแกรม ตามเวลาที่กา หนด
crontab [options] [file] # crontab –e
# crontab -l
Hosts hostname hostname เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงหรือกา หนดชื่อโฮสต์ที่ใช้งานในปัจจุบัน hostname [option] [nameofhost] # hostaname
ifconfig ifconfig เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับแสดงหรือกา หนดค่าเกี่ยวกับการ์ดเน็ตเวิร์คอินเทอร์เฟส ifconfig [interface] ifconfig [interface address_family parameters
addresses]
# ifconfig -a
host host เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับสืบค้นชื่อและหมายเลขไอพีของโฮสต์ในระบบโดเมนเนม
เซิร์ฟเวอร์(DNS)
host [options] name [server] # host www.google.co.th
whois whois เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับสืบค้นข้อมูลการจดทะเบียนโดเมน whois [option] query # whois www.google.co.th
ping ping เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับทดสอบการตอบสนองของโฮสต์ปลายทาง ping [options] host # ping www.google.com
traceroute traceroute เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับตรวจสอบเส้นทางจากเครื่องที่ทา การทดสอบไปสู่
โฮสต์ปลายทาง
traceroute [options] host [packetsize] # traceroute www.google.com
Networking ssh ssh เป็นคา สั่งที่ใช้สา หรับเข้าใช้งานเครื่องโฮสต์จากระยะไกล (ข้อมูลที่รับส่งทั้งหมด
จะมีการเข้ารหัส)
ssh [options] hostname [command] # ssh 192.168.1.10
System information arch arch แสดงข้อมูลสถาปัตยกรรมของระบบ arch [-k | archname ] # arch
date date แสดงและกา หนดเวลาให้กับระบบ date [options] [+format] [date] # date
# date +”%d-%m-%Y”
# date -s “16:15:00”
cal cal แสดงปฏิทินในรูปแบบของเดือน และปี # cal [-13smjyV] [[month] year] # cal
# cal 10 2010
uname uname แสดงข้อมูลของระบบ uname [options] # uname -a
/proc/cpuinfo cpuinfo แสดงรายละเอียดของซีพียู(CPU) /proc/cpuinfo # cat /proc/cpuinfo
/proc/meminfo meminfo แสดงรายละเอียดของหน่วยความจา /proc/meminfo # cat /proc/meminfo
/proc/interrupts interrupts แสดงรายละเอียดของการอินเทอร์รัพท์ /proc/interrupts # cat /proc/interrupts
/proc/swaps swaps แสดงรายละเอียดของ swap ไฟล์ /proc/swaps # cat /proc/swaps
/proc/version version แสดงรายละเอียดเวอร์ชันของลินุกซ์เคอร์เนล /proc/version # cat /proc/version
/proc/net/dev net/dev แสดงรายละเอียดของการ์ดเน็ตเวิร์คและสถิติการใช้งาน /proc/net/dev # cat /proc/net/dev
/proc/mounts mounts แสดงรายละเอียดของไฟล์ที่ผูกเข้ากับลินุกซ์(mount) /proc/mounts # cat /proc/mounts
clock clock แสดงเวลาของระบบ clock [-w] # clock
dmidecode dmidecode แสดงรายละเอียดของฮาร์ดแวร์(DMI table decoder) dmidecode [options] # dmidecode
hdparm hdparm ตรวจสอบและแสดงคุณสมบัติของฮาร์ดดิสก์ hdparm [options] [device] # hdparm –i /dev/hda1
lspci lspci แสดงข้อมูลการ์ดชนิด pci ที่เชื่อมต่อในระบบ lspci [options] # lspci
lsusb lsusb แสดงข้อมูลของอุปกรณ์ ยูเอสบี lsusb [options] # lsusb
init init, telinit เป็นคา สั่งเริ่มต้นการทา งานของระบบปฏิบัติการ โดยปกติจะถูกสั่งจาก
boot loader คือ LILO หรือ GRUB
init [bootflags] [runlevel] # init 0
# init 5
# init 6
logout, exit logout, exit เป็นคา สั่งที่ต้องการออกจากเชลล์ หรือออกจาก remote เชลล์ exit, logout # exit
reboot reboot เป็นคา สั่งที่ใช้เริ่มต้นระบบใหม่ การใช้คา สั่งนี้จะส่งผลให้ระบบปิ ดบริการ
ต่างๆ ถอนการเชื่อมต่อโครงสร้างไฟล์ของระบบ และหยุดการทา งานของทุกโพรเซสที่
ทา งาน
reboot [options] # reboot
shutdown shutdown เป็นคา สั่งที่ให้ระบบปฏิบัติการเริ่มต้นการทา งานใหม่ หรือปิ ดระบบ shutdown [-akrhHPfnc] [-t secs] time [warning message]
/sbin/shutdown
# shutdown –h now
# shutdown +5 “Server is going DOWN about 5 minutes !!!”