มิถุนายน 2015

คำสั่งพื้นฐานของการใช้งาน version control (GIT)

ปัจจุบันถ้าถามถึงนักพัฒนาซอพแวร์ รุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้า GIT Version Control ซึ่งเจ้า GIT นี้มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งกับนักพัฒนาซอพแวร์ยุคใหม่ๆ เพื่อเอามาใช้แก้ปัญหาเรื่องการควบคุมเวอร์ชั่นของการเขียนโค๊ดเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามประวัติการเขียนโค๊ด  อยากย้อนเวอร์ชั่นของโค๊ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือติดตามผู้ที่เขียนโค๊ดส่วนนั้นๆ ว่าใครเป็นคนเขียน ก็สามารถทำได้ และวันนี้ผมก็นำเอาคำสั่งของเจ้า GIT ที่มักจะใช้บ่อยๆ เป็นประจำสำหรับการใช้งานผ่าน command line มาแบ่งปัน

Git task Notes Git commands
Tell Git who you are Configure the author name and email address to be used with your commits.Note that Git strips some characters (for example trailing periods) from user.name.
git config --global user.name "Sam Smith"
git config --global user.email [email protected]
Create a new local repository
git init
Check out a repository Create a working copy of a local repository:
git clone /path/to/repository
For a remote server, use:
git clone [email protected]:/path/to/repository
Add files Add one or more files to staging (index):
git add <filename> 

git add *
Commit Commit changes to head (but not yet to the remote repository):
git commit -m "Commit message"
Commit any files you’ve added with git add, and also commit any files you’ve changed since then:
git commit -a
Push Send changes to the master branch of your remote repository:
git push origin master
Status List the files you’ve changed and those you still need to add or commit:
git status
Connect to a remote repository If you haven’t connected your local repository to a remote server, add the server to be able to push to it:
git remote add origin <server>
List all currently configured remote repositories:
git remote -v
Branches Create a new branch and switch to it:
git checkout -b <branchname>
Switch from one branch to another:
git checkout <branchname>
List all the branches in your repo, and also tell you what branch you’re currently in:
git branch
Delete the feature branch:
git branch -d <branchname>
Push the branch to your remote repository, so others can use it:
git push origin <branchname>
Push all branches to your remote repository:
git push --all origin
Delete a branch on your remote repository:
git push origin :<branchname>
Update from the remote repository Fetch and merge changes on the remote server to your working directory:
git pull
To merge a different branch into your active branch:
git merge <branchname>
View all the merge conflicts:View the conflicts against the base file:

Preview changes, before merging:

git diffgit diff --base <filename>

git diff <sourcebranch> <targetbranch>
After you have manually resolved any conflicts, you mark the changed file:
git add <filename>
Tags You can use tagging to mark a significant changeset, such as a release:
git tag 1.0.0 <commitID>
CommitId is the leading characters of the changeset ID, up to 10, but must be unique. Get the ID using:
git log
Push all tags to remote repository:
git push --tags origin
Undo local changes If you mess up, you can replace the changes in your working tree with the last content in head:Changes already added to the index, as well as new files, will be kept.
git checkout -- <filename>
Instead, to drop all your local changes and commits, fetch the latest history from the server and point your local master branch at it, do this:
git fetch origin 

git reset --hard origin/master
Search Search the working directory for foo():
git grep "foo()"

จริงแล้วผมเองก็ไม่ได้แต่งเติมอะไรมากมาย เพียงไปเจอมาจาก web : https://confluence.atlassian.com/display/STASH/Basic+Git+commands

เลยอยากที่จะเอามาแบ่งปันกัน

รู้หรือไม่ คนไทยมีเพลงอวยพรวันเกิด เป็นของชาติไทยแล้ว

         HappyBirthDayThai

          วันคล้ายเกิดสำหรับทุกคนถือเป็นวันสำคัญมาก น้อยคนที่จะมองข้ามวันคล้ายวันเกิดของตัวเองไป และแต่ละคนก็จะมีสิ่งที่อยากทำในวันเกิด บางคนไปทำบุญ ปล่อยนกปล่อยปลา เลี้ยงอาหารเด็ก บริจาคทาน บางคนไปเที่ยวสังสรรค์ มีเค็ก มีอาหารต่างๆมากมาย

          และตอนสุดท้ายต้องมีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดกัน และเพลงที่แว๊บนึกได้ในขณะนั้นคงไม่พ้นเพลงอวยพรวันเกิดต้นตำหรับแบบฉบับต่างประเทศ ” Happy Birthday to You!!! ” และก็ใช้เพลงนี้ร้องอวยพรกันมายาวนานเป็นสิบเป็นร้อยปี และเมื่อไหร่ ชาติไทยเราจะมีเพลงอวยพรวันเกิดเป็นของตัวเองละ

         และแล้ววันนั้นก็มาถึง ณ วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ที่อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ ประธานมูลนิธิมนตรี ตราโมท แถลงถึงการจัดทำเพลงวันเกิดเป็นภาษาไทย ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นทางเลือกให้คนไทยมีเพลงฉลองคล้ายวันเกิดที่ใช้ในภาษาไทย และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “วิศิษฏศิลปิน” ปีพุทธศักราช 2558

         โดยเนื้อหาและคำร้องของเพลงนั้นไม่ยาวมาก สั้น ๆ เหมาะแกการท่องจดจำเพื่อไว้อวยพรวันเกิดให้เพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่ได้ เพลงวันเกิดไทย มีเนื้องร้องว่า “วันนี้เป็นวันเกิด มีสุขเทอญทั้งใจกาย คิดใดได้สมหมาย อายุมั่นขวัญยืนนาน”  และก็ร้องซ้ำตามแต่ละคนต้อการได้เลย ส่วนทำนองคงต้องไปติดตามทาง ช่อง Youtube นี้ได้เลย https://www.youtube.com/watch?v=Qe56pyzg9nQ  ต่อไปเราก็จะมีเพลงอวยพรวันเกิดร้องกันเองแล้ว ฝึกร้อง บ่อยๆ รับรองต้องได้ใช้งานเพลงนี้แน่ๆ