เป้าหมายในปี 2023

เป้าหมายครึ่งปีแรก มกรา – มิถุนา

[/] เลี้ยงลูก

[ ] ฝึกสกิลภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ 2 ภาษา/แฟรมเวิร์ค

[/] เขียนบทความ medium.com หรือ poolsawat.com เดือนละ 1 บทความ (ทำได้ 6 ถือว่าทำสำเร็จ)

[/] ทำแปลงผักข้างบ้านต่อ

[ ] กลับมาวิ่งรับส่งอาหาร อาชีพเสริม (grab food)

[ ] รับงานสร้างรายได้เสริม โปรเจค part time อย่างน้อย 1 งาน

เป้าหมายครึ่งปีหลัง กรกฏา – ธันวา

[ ] ทำไอศกรีม สูตร คิดค้นเอง

[ ] เขียนบทความ medium.com หรือ poolsawat.com เดือนละ 1 บทความ (ทำได้ 6 ถือว่าทำสำเร็จ)

[ ] รับงานสร้างรายได้เสริม โปรเจค part time อย่างน้อย 1 งาน

[ /] join งาน meeting ให้ได้เดือนละ 1 งาน