เป้าหมายในปี 2021

 • [/]เข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จริงจัง ต้องทำ
 • [/]ซื้อกองทุนหุ้น > 15 % ของเงินเดือน ,SSF เพื่อลดหย่อน
 • [/]ปลูกต้นไม้ที่บ้าน เช่น ไม้ผล ให้ได้ > 10 ต้น เช่น ต้นทุเรียน ปลูกพืชตรงพื้นที่ว่าง ๆ ท้ายที่ เดินท่อให้พร้อมใช้งาน หมายเหตุ ปลูกไม่ไผ่ไปแล้ว 50 กอ
 • [/]หาที่อยู่ใหม่ บ้าน ,คอนโด ,ทาวโฮมท์ หมายเหตุ ขั้นตอนการย้ายเข้าไปอยู่
 • [_]เขียนบทความอย่างน้อยเดือนละ 2 บทความที่ poolsawat.com , 2 บทความที medium.com รวมต้องได้ 4 บทความใน 1 เดือน
 • [_]ศึกษาภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ในเชียวชาญ 2 ภาษา อาจจะเป็นภาษาที่เคยเขียนแล้วแต่ยังไม่เชียญชาญก็ได้ เริ่มที่ solidity (smart contract) ,flutter
 • [_]รู้จักเพื่อนใหม่ 5-10 คน อาจจะเป็นเพื่อนทาง facebook หรือตาม meetup ต่าง ๆ ก็ได้
 • [/]เปลี่ยนยางรถยนต์ กำหนดงบประมาณไม่เกิน 20000 บาท (ทำแล้ว)
 • [_]เดินทางไปเที่ยว ตปท. อีกครั้ง ขอพาแม่ไปด้วย
 • [_]เดินทางเที่ยวในประเทศ 5 ครั้ง
 • [_]หารายได้พิเศษอย่างน้อย 2 งาน (เงินเก็บ) หมายเหตุ ทำได้ 1 งานแล้ว
 • [_]สร้าง Facebook Fanpage เพื่อสร้างรายได้
 • [/]ย้ายงานเพื่อหาความท้าทายใหม่
 • [_]
 • [_]
 • [_]
 • [_]
 • [_]