เป้าหมายในปี 2022

เป้าหมายครึ่งปีแรก

[ / ] ทำแปลงผัก ปลูกผักสวนครัว ข้างบ้าน

[ / ] เรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุกเดือน (ครบ 6 เดือนแรกถือว่าผ่าน)

[ ] เขียนบทความอย่างน้อยเดือนละ 1 บาทความ (ถ้าครบ 6 บทความถือว่าผ่าน)

[ ] สอบใบ cert 1 ใบ (เกี่ยวกับอะไรก็ได้)

[ ] ท่องเที่ยว ตปท. 1 ครั้ง

[ ] งานเสริมเพื่อสร้างรายได้ 1 งาน

[ / ] เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพรถ ( ต้องทำในช่วงต้นปี)

[ / ] ตรวจสุขภาพพร้อมมีบุตร

[ / ] ทำบุญบ้าน. (นิมนต์พระ เจิมน้ำมนต์)

[ / ] ปรับปรุงห้องน้ำที่บ้านระยอง

[ ] ต่อเติมบ้านที่ระยอง ทาสี ปูกระเบื้อง

เป้าหมายครึ่งปีหลัง

[ ] ต่อเติมข้างบ้านเพื่อเป็นห้องนั่งเล่นและที่เก็บของ

[ ] ปลูกต้นไม้อินพรัมที่ระยอง 4 ต้น พร้อมเดินท่อน้ำ

[ ] เขียนบทความอย่างน้อยเดือนละ 1 บาทความ (ถ้าครบ 6 บทความถือว่าผ่าน)

[/] สอบใบ cert 1 ใบ (เกี่ยวกับอะไรก็ได้) [Kotlin course]

[ ] งานเสริมเพื่อสร้างรายได้ 1 งาน

[ ] ลงทุนเพิ่มเติมเงินเก็บ 10 % ของรายได้ในปีนี้