เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

78397

 

ผมชื่อ พูลสวัสดิ์ อภิญ ชื่อเล่น พูล

วันเกิด วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2533

สถานที่เกิด อ.แกลง จ.ระยอง

จบการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์การทำงานสายงานนี้ ประมาณ 2 ปี

ภาษาที่ถนัด

 • PHP
 • HTML,HTML5
 • Java
 • Javascript
 • SQL

ภาษากำลังเริ่มต้น

 • Ruby
 • Python
 • Golang
 • Swift

ประสบการณ์รูปแบบการพัฒนาโปรแกรม

 • Mobile Application (android)
 • Web base Application
 • Windown Application

ประสบการณ์ ด้าน Framework & Tool

 Yii 1,Yii 2,Laravel 5
 Spring,Hibernate,Swing,Strust 1,2 Netbean,Eclipse,Sublime Text,Toad,SQL Developer
 Bootstrap 3,Ulkit ,Semantic UI
 Jquery,AngularJs,node.js  Mysql,Oracle,postgresql,MS Access,MongoDB
Ionic,Jquery Mobile,Cordova composer,bower,npm,webpack git,svn
Maven

พยามยามสั่งสมประสบการณ์ด้านสายงานนนี้ให้ได้มากที่สุดเสาะแสวงหาแหล่งเรียนรู้ทุกที่ที่สามารถให้ความรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือ อินเตอร์เน็ต คอสเรียนฟรี และ เสียเงินก็จะพยายามเข้าร่วมเพื่อเก็บประสบการณ์ในการนำไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง สิ่งที่อยากจะทำในอนาคตอยากจะมีธุรกิจ บริษัทเกี่ยวกับด้านการพัฒนาซอฟแวร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆให้คนทั่วไปได้รู้จัก