มิถุนายน 2022

Robot Framework เริ่มต้น กำหนดโครงสร้างโปรเจค EP2

ต่อจากบทความ Robot Framework เตรียมพร้อมก่อนเริ่มโค๊ด Robot EP1 จะแนะนำ scripts ของ robot ที่จำเป็นต้องทราบก่อนการเพิ่มโค๊ด Robot มาต่อกันที่บทความนี้ขจะพาทุกคน เริ่มสร้าง กำหนดโครงสร้างโฟลเดอร์ ไฟล์ ต่างๆ ของ โปรเจค

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาของบทความนี้

 • ติดตั้ง python 3.8 ขึ้นไป
 • ติดตั้ง pycharm

กำหนดโครงสร้างโฟลเดอร์ ไฟล์ ต่างๆ ภายในโปรเจค

ตัวอย่างนี้เป็นเพียงการออกแบบจากผู้เขียนบทความเอง เท่านั้น ผู้อ่านสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพื่อให้เหมาะสม

 • poolsawat.com (ชื่อโปรเจค)
  • keywords (ไฟล์ keywords ต่าง ๆ )
   • ***_keywords.robot
  • pythonlibs (function ต่าง ๆ สามารถเรียกใช้งานเหมือนกับ keywords ปกติ)
   • ***.py
  • resources (ไฟล์ data, config, data test)
   • configs
    • dev
     • env.yaml
    • staging
     • env.yaml
   • testdata
    • dev
     • module1_data.yaml
    • staging
     • module1_data.yaml
   • commons.yaml
   • imports.robot
  • scripts
  • testcases (ไฟล์ testcases ต่าง ๆ)
   • module1_testcase.robot
  • venv
  • requirements.txt

ตัวอย่างคำสั่ง รัน testcase และ ผลลัพธ์จากการ รัน testcase

command เพื่อใช้สั่ง run testcase

robot -L TRACE --variable ENV:dev -t "CASE_000**" "testcases/episode_1.robot"
 • robot : คำสั่งจะสามารถเรียกใช้งานได้หลังจากติดตั้ง robotframework
 • -L TRACE : write log level TRACE
 • –variable ENV:dev : defined variable ENV เพื่อใช้แยก resource environment ในโค๊ด Robot
 • -t “CASE_000**” : filter cases ที่ต้องการสั่งรัน เป็นชุด testcase เพื่อใช้ในการรัน
 • “testcases/episode_1.robot” : specific file testcase ที่จะรัน
(poolsawat.com-venv1) D:\RobotFramework\poolsawat.com>robot -L TRACE --variable ENV:dev -t "CASE_000**" "testcases/episode_1.robot"
==============================================================================
Episode 1                                   
==============================================================================
CASE_00001 lesson 1 Log to console                  'Hello World 1'
CASE_00001 lesson 1 Log to console                  | PASS |
------------------------------------------------------------------------------
CASE_00002 lesson 2 use external keywords with void          'Result from Print Message from agruments keywords ::==''Hello world 2'
CASE_00002 lesson 2 use external keywords with void          | PASS |
------------------------------------------------------------------------------
CASE_00003 lesson 3 use external keywords with return         .'Result from Calculate value keywords::=='15
CASE_00003 lesson 3 use external keywords with return         | PASS |
------------------------------------------------------------------------------
CASE_00004 lesson 4 get data from yaml file              'request ::='{'name': 'poolsawat Dev Env', 'age': 30, 'nation': 'Thai'}
.'expect_data ::=='{'status': {'code': 'API200', 'message': 'Success'}}
CASE_00004 lesson 4 get data from yaml file              | PASS |
------------------------------------------------------------------------------
CASE_00005 lesson 5 get env global file                'app_name ::=='poolsawat.com
CASE_00005 lesson 5 get env global file                | PASS |
------------------------------------------------------------------------------
CASE_00006 lesson 6 use custom lib keywords              .'now ::=='2022-07-13 14:47:23.480131
CASE_00006 lesson 6 use custom lib keywords              | PASS |
------------------------------------------------------------------------------
CASE_00007 lesson 7 use variable with resource environnment      'welcome_message from dev::=='welcome from Dev environment
CASE_00007 lesson 7 use variable with resource environnment      | PASS |
------------------------------------------------------------------------------
Episode 1                               | PASS |
7 tests, 7 passed, 0 failed
==============================================================================
Output: D:\RobotFramework\poolsawat.com\output.xml
Log:   D:\RobotFramework\poolsawat.com\log.html
Report: D:\RobotFramework\poolsawat.com\report.html

และสามารถเปิดตรวจสอบ result ได้จากไฟล์ .\log.html

บทความถัดไปจะเป็นเนื้อหาที่เน้นลงลึกไปในรายละเอียดของไฟล์ต่าง ๆ ขอบคุณที่ติดตาม

EP1 Robot Framework เตรียมพร้อมก่อนเริ่มโค๊ด Robot EP1
EP3 Robot Framework อธิบายการทำงาน EP3
EP4 Robot Framework แนะนำ Pycharm IDE ช่วยให้เขียน Robot ง่ายยิ่งขึ้น EP4

Robot Framework เตรียมพร้อมก่อนเริ่มโค๊ด Robot EP1

Robot Framework เครื่องมือสำหรับช่วยพัฒนา application ที่ได้รับความนิยมในระดับนึง เพราะด้วยความเป็น opensource และง่ายต่อการนำไปใช้งาน จึงทำให้ Robot Framework ยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

Robot Framework ถูกพัฒนาจากภาษาโปรแกรมมิ่ง Python ฉะนั้นเมื่อนำไปใช้งาน จำเป็นต้องติดตั้ง Python ให้เรียบร้อยก่อนการเริ่มใช้งาน อีกทั้งความเป็น keyword approach กล่าวคือ keyword (function, method แล้วแต่จะเรียก) มีความเป็นภาษาอ่านที่เข้าใจง่าย

แนะนำ Scripts ของ Robot ที่จำเป็นต้องรู้

 • Settings (*** Settings ***) เรียกใช้ Library ต่าง ๆ เช่น
*** Settings ***
Library  Collections
Library  String
Library  DateTime
Library  ../pythonlibs/date_util.py

Variables  ./commons.yaml
Variables  ../resources/configs/${ENV}/env.yaml

Resource  ../keywords/api_keywords.robot
 • Variables (*** Variables ***) สร้างกำหนด Variable global scope
*** Variables ***
${DIRECTORY_CSV}    ../resources/testdata/csv
 • Test Cases (*** Test Cases ***) กำหนดสร้าง testcases ต่าง ๆ ที่จำใช้ทดสอบระบบ
*** Test Cases ***
CASE_00001 lesson 1 Log to console
  Log To Console  'Hello World 1'

CASE_00002 lesson 2 use external keywords with void
  Print Message from agruments 'Hello world 2'

CASE_00003 lesson 3 use external keywords with return
  ${result}=   Calculate value  5   10
  Log To Console  'Result from Calculate value keywords::=='${result}

CASE_00004 lesson 4 get data from yaml file
  Log To Console  'request ::='${test_data.CASE_00004.request}
  Log To Console  'expect_data ::=='${test_data.CASE_00004.expect_data}

CASE_00005 lesson 5 get env global file
  Log To Console  'app_name ::=='${app_name}

CASE_00006 lesson 6 use custom lib keywords
  ${now}=   get_nowdate
  Log To Console  'now ::=='${now}

CASE_00007 lesson 7 use variable with resource environnment
  Log To Console  'welcome_message from ${ENV}::=='${welcome_message}
 • Keywords (*** Keywords ***) กำหนด keywords ของเรา เหมือนการสร้าง function ของ Javascript หรือ method ของภาษา Java
*** Keywords ***
Print Message from agruments
  [Documentation]  Print Message from agruments
  [Arguments]  ${arg0}
  Log To Console  'Result from Print Message from agruments keywords ::=='${arg0}

Calculate value
  [Documentation]  Calculate value
  [Arguments]  ${a}   ${b}
  ${result}=   Evaluate   ${a}+${b}
  [Return]    ${result}

4 scripts ที่แนะนำมา จะค่อนข้างใช้งานบ่อย ๆ ที่สุด สำหรับ EP ถัดไปจะพาทุกคนมาเริ่มวางโครงสร้างของ Project เพิ่มเริ่มการพัฒนาด้วย Robot Framework กันครับ

EP2 Robot Framework เริ่มต้น กำหนดโครงสร้างโปรเจค EP2
EP3 Robot Framework อธิบายการทำงาน EP3
EP4 Robot Framework แนะนำ Pycharm IDE ช่วยให้เขียน Robot ง่ายยิ่งขึ้น EP4