เป้าหมายในปี 2024

บันทึกเป้าหมายในปี 2024 แบ่งครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง

ครึ่งปีแรก

 • เขียน blog เพิ่มเดือนละ 1 เรื่อง
 • เตรียมแผนคลอดลูกคนที่ 2
 • ปลูกผักไฮโดร
 • แผนต่อเติมบ้าน หรือเทพื้นข้างบ้าน
 • งานเสริม 1 งาน
 • ลงมือทำไอศกรีม โอมเมด
 • ลงเรียนคอร์ส Rust หรืออื่น ๆ 1 เรื่อง
 • วิ่งสะสมระยะ 100 KM.
 • ลดน้ำหนัก เป้าหมาย 90 KG.
 • ออมเงิน SFF อย่างหน่อย 2 เดือน 1 ครั้ง รวม 3 ครั้งของครึ่งปีแรก
 • ออมทอง 1 บาท

ครึ่งปีหลัง

 • คลอดลูกคนที่ 2 เลี้ยงลูก วนไป
 • งานเสริม 1 งาน
 • วางแผนต่อเติมห้องน้ำ บ้านระยอง
 • ลงเรียนคอร์ส cross platform หรืออื่น ๆ 1 เรื่อง
 • วิ่งสะสมระยะ 100 KM.
 • ลดน้ำหนัก เป้าหมาย 85 KG.
 • ออมเงิน SFF อย่างหน่อย 2 เดือน 1 ครั้ง รวม 3 ครั้งของครึ่งปีหลัง
 • ออมทอง 1 บาท